Ta strona korzysta z plików cookies, zgodnie z Polityką Cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na działanie plików cookies, w zakresie zgodnym z bieżącymi ustawieniami Twojej przeglądarki internetowej. Kliknij przycisk "Polityka cookies" aby zapoznać się z jej treścią lub przycisk "Zamknij" aby ta informacja nie pojawiała się więcej.

Usługi

Audyt

Oferujemy naszym Klientom zarówno usługi audytu finansowego jak też szereg usług z zakresu audytu wewnętrznego oraz innych usług których świadczenie zarezerwowane jest dla zawodu Biegłego Rewidenta. Przeprowadzamy badania i przeglądy jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych sporządzonych dla celów statutowych, pakietów konsolidacyjnych, planów przekształceń i planów połączeń, audyt wykonania zobowiązań umownych czy badania śródrocznych sprawozdań dla potrzeb zaliczkowej wypłaty dywidendy. Wspieramy Klientów w projektowaniu i wdrażaniu systemów kontroli wewnętrznej, jak również i w przeprowadzaniu audytów efektywności działania systemu kontroli wewnętrznej.

Sprawozdania jednostkowe

Celem świadczonych usług badania sprawozdań finansowych jest uwiarygodnienie i poświadczenie prawidłowości danych ...

Sprawozdania skonsolidowane

Celem świadczonych usług badania skonsolidowanych sprawozdań finansowych jest uwiarygodnienie skonsolidowanego sprawozdania ...

Audyt wybranych danych

Celem świadczonych usług badania wybranych danych finansowych jest uwiarygodnienie i poświadczenie prawidłowości danych ...

Audyt prospektów emisyjnych

Celem świadczonych usług badania prospektów emisyjnych jest uwiarygodnienie i poświadczenie prawidłowości danych ...

Inne usługi Biegłego Rewidenta

Celem usług poświadczających jest potwierdzenie wiarygodności dostarczonych przez Klienta danych finansowych i pomoc ...

Audyt wewnętrzny

W oparciu o doświadczenie zdobyte podczas audytów efektywności działania systemów kontroli wewnętrznej ...
Wszelkie prawa zastrzeżone.   Polityka cookies
Realizacja serwisu BSCG sp. z o.o.