Ta strona korzysta z plików cookies, zgodnie z Polityką Cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na działanie plików cookies, w zakresie zgodnym z bieżącymi ustawieniami Twojej przeglądarki internetowej. Kliknij przycisk "Polityka cookies" aby zapoznać się z jej treścią lub przycisk "Zamknij" aby ta informacja nie pojawiała się więcej.

Usługi

Ceny transferowe

Celem usług związanych z cenami transferowymi jest zapewnienie podatkowego bezpieczeństwa operacji gospodarczych dokonywanych pomiędzy podmiotami powiązanymi. Głównym celem współpracy z Klientem jest ograniczenie ryzyka podatkowego, które towarzyszy transakcjom z podmiotami powiązanymi. Tworząc dokumentacje podatkowe identyfikujemy możliwie wiele argumentów potwierdzających rynkowy charakter transakcji z podmiotami powiązanymi. W ramach współpracy z Klientem przekazujemy wiedzę i doświadczenie, które niejednokrotnie pozwalają Klientowi na samodzielne sporządzanie dokumentacji w kolejnych latach, ograniczając naszą rolę jedynie do weryfikacji dokumentacji. W ramach tworzenia polityki cen transferowych proponujemy wsparcie w ustaleniu bezpiecznych zasad rozliczeń w transakcjach z podmiotami powiązanymi.

Usługi związane z cenami transferowymi obejmują:

  • analizę ryzyk podatkowych związanych z transakcjami z podmiotami powiązanymi,
  • przygotowanie dokumentacji cen transferowych wymaganej przez przepisy podatkowe,
  • opracowanie polityki cen transferowych dla grupy kapitałowej,

Usługi doradztwa podatkowego związane z cenami transferowymi obejmują:

  • Identyfikację ryzyk wynikających ze stosowanych zasad rozliczeń z podmiotami powiązanymi (ocena rynkowego charakteru warunków transakcji z podmiotami powiązanymi).W oparciu o analizę diagnostyczną określamy zakres ryzyk związanych z możliwością uznania przez organy podatkowe warunków transakcji zawieranych przez Klienta z podmiotami powiązanymi za nierynkowe. Prace w tym zakresie dotyczą również oceny przygotowanych przez Klienta dokumentacji podatkowych.
  • Określenie (rekomendacja) zasad ustalania cen w transakcjach z podmiotami powiązanymi (polityka cen transferowych). Przyjęcie właściwej metodologii ustalania cen transferowych stanowi element planowania podatkowego i pozwala znacząco ograniczyć ryzyko podatkowe związane z transakcjami z podmiotami powiązanymi. Jasne i przejrzyste zasady współpracy z podmiotami powiązanymi wraz z rzetelnym uzasadnieniem przyjętych rozwiązań istotnie ograniczają prawdopodobieństwo sporów z organami podatkowymi. Definiowanie polityki cen transferowych odbywa się z uwzględnieniem zarówno aspektów podatkowych jak i biznesowych.
  • Opracowanie lub wspomaganie Klienta przy sporządzaniu dokumentacji transakcji z podmiotami powiązanymi zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów podatkowych. Poza spełnieniem wymagań określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, celem prac jest również ocena ryzyk związanych z dokumentowanymi transakcjami oraz rekomendacja sposobu prezentacji transakcji i zakresu argumentów, pozwalających na ograniczenie zidentyfikowanych ryzyk. Usługa łączy elementy analizy strategicznej przedsiębiorstwa z analizą jego funkcjonowania, podziałem i organizacją pracy, zaangażowanymi aktywami, ryzykami itp. oraz porównawczą analizę ekonomiczną i finansową.

Wynikiem prac jest w zależności od zakresu zlecenia:

  • opinia w zakresie ryzyk podatkowych związanych z transakcjami z podmiotami powiązanymi, zawierająca również rekomendacje w zakresie metod ograniczenia zidentyfikowanych ryzyk,
  • dokumentacja podatkowa transakcji z podmiotami powiązanymi sporządzona zgodnie z zasadami określonymi w ustawach o podatku dochodowym,
  • udokumentowana polityka cen transferowych,
Wszelkie prawa zastrzeżone.   Polityka cookies
Realizacja serwisu BSCG sp. z o.o.