Ta strona korzysta z plików cookies, zgodnie z Polityką Cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na działanie plików cookies, w zakresie zgodnym z bieżącymi ustawieniami Twojej przeglądarki internetowej. Kliknij przycisk "Polityka cookies" aby zapoznać się z jej treścią lub przycisk "Zamknij" aby ta informacja nie pojawiała się więcej.

Usługi

Outsourcing kadr i płac

Celem usługi jest przekazanie odpowiedzialności za prawidłowość prowadzenia administracji płacowej i kadrowej. Zmiany te mają doprowadzić w długim horyzoncie czasowym do podniesienia efektywności procesów wspomagających działalność Klienta.

Głównym zadaniem jest prowadzenie administracji płacowej-kadrowej, przygotowywanie miesięcznych deklaracji podatkowych i ZUS oraz raportów zarządczych. Uzyskane z ewidencji płacowej dane umożliwią Klientowi podejmowanie decyzji mających wpływ na funkcjonowanie Państwa Spółki. Usługa bieżącego prowadzenia administracji płacowej i kadrowej odbywa się w cyklach miesięcznych i obejmuje największy zakres realizowanych prac, podsumowywanych w sporządzanych rocznych deklaracjach i informacjach podatkowych oraz deklaracjach ZUS.

Outsourcing płac i kadr obejmuje swoim zakresem następujące, odrębne usługi:

Outsourcing kadr obejmuje swoim zakresem następujące zadania:

 • prowadzenie i administracja teczkami osobowymi pracowników;
 • prowadzenie kartoteki urlopowej pracowników oraz ustalanie wymiarów i limitów urlopów, prowadzenie ewidencji pozostałych nieobecności;
 • kontrolowanie terminów kończących się umów o pracę, ważności badań okresowych oraz szkoleń bhp;
 • wystawienie świadectwa pracy.

Administracja płac obejmuje następujące zadania:

 • sporządzenie raz w miesiącu listy płac tj. obliczanie wynagrodzeń dla zatrudnionych osób na podstawie umów o pracę, uchwał i umów cywilnoprawnych;
 • przygotowanie comiesięcznych informacji dla pracownika o naliczonym wynagrodzeniu i dokonanych potrąceniach oraz przesłanie kwitków wypłat pracownikom;
 • obliczanie zobowiązań publicznoprawnych związanych z wynagrodzeniami oraz sporządzanie deklaracji rozliczeniowej ZUS i PFRON;
 • sporządzenie informacji dla księgowości w formie zbiorczej listy płac z uwzględnieniem zarządczych potrzeb informacyjnych ustalonych z Klientem;
 • zgłaszanie i wyrejestrowywanie oraz zgłaszanie zmian danych pracowników, zleceniobiorców i płatnika w ZUS; 
 • wystawianie zaświadczeń o wynagrodzeniach;
 • roczne sporządzanie PIT 11, PIT 40, PIT 4R, PIT 8AR, ZUS IWA.

Wyniki prac związane z usługą “Outsourcingu płac i kadr" uzależnione są od indywidualnych uzgodnień zakresu prac. Klient otrzymuje między innymi:

 • listy płac oraz elektronicznie prowadzone kartoteki wynagrodzeń i zasiłkowe;
 • zestawienia dla księgowości przygotowywane na bazie list płac;
 • kwitki wypłat, deklaracje ZUS , formularze podatkowe;
 • inne obowiązujące w danej jednostce raporty zarządcze.
Wszelkie prawa zastrzeżone.   Polityka cookies
Realizacja serwisu BSCG sp. z o.o.